Газды бу қазандары ICI Caldaie GX-7000
 • Өнімділігі: 12000 кг бу сағатына

  Пайдалы қуаты: 8140 кВт

  Қысымдылығы: 80-140 кгс/см²

  Отын: Газ

  Отын тұтынуы: 925,8 Нм³/сағатына

  Жалпы салмағы: 24000 кг

  БАРДАН ТАПСЫРЫС БЕРУ

Стандартты жиынтығы

Бу жағындағы арқау тобы, келесі элементтерден тұрады:

 • іске қосылған ағыны бар іріктеу қақпақшасы;
 • 2 серіппелі сақтандыру қақпақша;
 • 2 деңгей индикаторыr;
 • 2 буын бөлікті краны және төгу индикаторы.

Қысымды бақылау аспаптарының рампасы мынадай элементтерден тұрады:

 • үш жүрісті сынақ краны бар үлкен циферблаты бар манометр;
 • қысым шектеу релесі;
 • қолмен түсіретін қысымның сақтандырғыш релесі.

Қазандық негізінде орнатылған қоректік су тобы мынадай элементтерден тұрады:

 • 120°C температурадағы суға арналған 1 тік көп сатылы орталы тепкіш электрсорғыш;
 • іске қосылған ағыны бар 1 бөлікті қақпақша;
 • сорғышты соруда 1 сүзгіш;
 • 2 кері қақпақша.

Үрлеу тобы мынадай элементтерден тұрады:

 • төгуге арналған іске қосылған ағыны бар 1 бөлікті қақпақша;
 • қол иінтірегі бар сыртқы бұрандылы жылдам төгу қақпақшасы.

Автоматты реттегіш деңгей өткізгіштік бергіштерімен келесі элементтерден тұрады:

 • сорғышты іске қосу бергіші;
 • сорғышты тоқтату бергіші;
 • төмен деңгейде 1-ші дабыл бергіші және оттықты бұғаттау;
 • төмен деңгейде 2-ші дабыл бергіші және оттықты бұғаттау.

Электр қазандықты басқару шкафы, қорғау IP55, 400 В / 3 + Н / 50 Гц, келесі элементтерден тұрады:

 • басты ажыратқыш;
 • электрсорғышты ажыратқыш берісі (өшірулі-қолмен-автоматты);
 • оттықтың ажыратқышы;
 • 1 сорғыштың қосқышы;
 • деңгейді реттеу релесі;
 • 1-ші төмен деңгейдегі дабыл релесі қолмен ысыру;
 • 2-ші төмен деңгейдегі дабыл релесі қолмен ысыру;
 • дабыл индикаторы және жоғары қысымды түсіру түймесі;
 • 1-ші дабыл индикаторы және төмен деңгейдегі түсіру түймесі;
 • 2-ші дабыл индикаторы және төмен деңгейдегі түсіру түймесі;
 • дабыл белгісі.

Бу генератордың құрамы:

 • ECXV сериялы тік бақанды экономайзер;
 • VRC сериялы конденсатты жинауға арналған резервуар;
 • DEG сериялы атмосфералық ауасыздандырғыш;
 • DEG/P сериялы қысыммен ауасыздандырғыш;
 • ADD қоректік суды өңдеу тобы;
 • BDV сериялы құю багі.

* Жинақтау бойынша деректер ақпараттық сипатта болады және тапсырыс берушінің келісімі бойынша өзгертілуі мүмкін.